اخبار,نشر,بهداد,انتشارات,behdad,publication,books

اخبار انتشارات بهداد, اخبار نشر بهداد

Logo Behdad
Logo Behdad
English lang
سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
اخبار
جشن رونمایی دو کتاب دختران و شیاطین و استخوان قاپ با حضور مترجمان نشر بهداد برگزار می شود.
انتشارات بهداد در نمایشگاه کتاب لرستان حضور می‌یابد
دو کتاب قیام سرخ و دختری با تمام موهبت‌ها با پخش پیام ویدئویی نویسندگان کتاب‌ها و حضور مترجمان دو کتاب برگزار می ‌شود.
دست‌نوشته‌ی اختصاصی پیرس براون برای خوانندگان پارسی‌زبان قیام سرخ
دختری با تمام موهبت‌ها نوشته‌ی مایک کری در دو بخش منتشر خواهد شد.
انتشارات بهداد در نمایشگاه کتاب تهران
دومین جلد از سه گانه صد نفر منتشر شد.
جلد نخست مجموعه صد نفر منتشر شد.
مجموعه تیمارستان در ژانر وحشت از سوی انتشارات بهداد منتشر می شود.
صفحه 1 از 2
تعداد رکورد : 17